Σε αυτή την ενότητα υπάρχει η δυνατότητα περιήγησης σε ένα ευρύ φάσμα φωτογραφιών κατανεμημένων με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εύκολη η περιήγηση ανάλογα με τις έκαστοτε επιθυμίες του επισκέπτη.

Κάντε κλίκ στο αντίστοιχο άλμπουμ απο τις μπάρες του αρχικού μενού Φωτογραφίες. Για περισσότερες φωτογραφίες καθώς και πληροφορίες για το Λιά παρακαλούμε επισκευθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.lias.gr